MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ŻARACH
Get Adobe Flash player

Regulacje prawne

Regulamin schroniska Zarządzenia Burmistrza nr 291/2012 z dnia 14 września 2012 r. http://www.bip.zary.pl/system/obj/5692_291.12.PDF 

z późn. zmianami : http://www.bip.zary.pl/system/obj/6220_57.13.pdf ; http://www.bip.zary.pl/system/obj/9746_84.16.PDF

 

Najważniejsze akty prawne odnoszące się do kwestii ochrony praw zwierząt (aktualne, uwzględniające wszystkie zmiany):

 

  • Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach - pobierz

  • Ustawa z dnia 13 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - pobierz

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt - pobierz

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt - pobierz

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne - pobierz

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych - pobierz