MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ŻARACH
Get Adobe Flash player

Procedura adopcji

PROCEDURA ADOPCJI – zwierzęta przebywające w Schronisku oddawane są nowym właścicielom nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do schroniska. W wyjątkowych sytuacjach, zwierzęta mogą być oddawane prze upływem tego terminu, pod warunkiem, że osoba nabywająca zwierzę złoży na piśmie zobowiązanie zwrotu zwierzęcia w przypadku, gdy w tym czasie do Schroniska zgłosi się osoba posiadająca prawo do tego zwierzęcia, istnieje również możliwość wcześniejszego zabrania szczeniąt przed ukończeniem 8 tygodnia życia, które utraciły naturalną matkę.

Psy wydawane są do adopcji po zbadaniu przez weterynarza oraz po zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie i wszczepieniu mikroczipa.

Osoba nabywająca zwierzę zobowiązana jest do przedstawienia dowodu tożsamości, podpisania umowy adopcjyjnej, która zobowiązuje ją  do sprawowania właściwej opieki nad zwierzęciem, podpisanie zgody na umieszczenie danych w ewidencji właścicieli zwierząt, uiszczenie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem – szczenięta do osiągnięcia 6 m-cy wydawane są za opłatą 40,59 zł, powyżej 6 m-cy oraz psy dorosłe w wieku do 6 lat 55,35 zł, natomiast psy powyżej 6 roku życia wydawane są nieodpłatnie.

Pies nie zostanie wydany osobie, która nie ma ukończonych 18 lat oraz osobie, która wskazywać będzie na spożycie alkoholu. Również nie wydaje się zwierząt chorych, z wyjątkiem przypadku, gdy zgłosi się właściciel. Zabrania się wydawania suk w okresie poporodowym, które są w trakcie karmienia szczeniąt przed ukończeniem przez nich 8 tygodnia życia, chyba, że osoba chętna na adopcję, wyrazi chęć na zabranie całego miotu wraz z matką.

Osoba adoptująca psa, w celu jego zabrania ze schroniska, powinna posiadać odpowiedni sprzęt do zabezpieczenia – smycz, obroża, a w razie konieczności - kaganiec.