MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ŻARACH
Get Adobe Flash player

O schronisku

Schronisko nasze istnieje od listopada 2007r. Działa w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r., Zarządzenie Burmistrza  Miasta Żary nr 413/2012  z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przekazania  w administrowanie obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Żurawia 32 w Żarach dla ZGM Sp. z o. o. w Żarach, Decyzji Burmistrza Miasta Żary z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie zezwolenia ZGM Sp. z o. o. w Żarach na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, Uchwały Rady Miejskiej  XXVI/282/21 z dnia 25 marca 2021r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żary na 2021r.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest zadaniem własnym gminy.

W pierwszym etapie otwarte były dwa pawilony na 50 psów. W 2008 roku wznowiono prace wykończeniowe i od czerwca 2008r. Schronisko może przyjmować 110-120 psów. W późniejszych latach stopniowo dostawiano kojce, których początkowo było 4 , na dzień dzisiejszy jest ich 29.

W momencie powstania, Schronisko zarządzane było przez PEKOM S.A, a w lutym 2009r. w związku z reorganizacją PEKOMu Burmistrz Miasta Żary przekazał zarządzanie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Najważniejszymi zadaniami Schroniska są: zapewnienie miejsca i właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Żary, opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.


Wszystkie psy wydawane przez Schronisko do adopcji są zachipowane, posiadają aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie i innym chorobom wirusowym wpisane do książeczki zdrowia oraz w większości przypadków są wysterylizowane/wykastrowane. Jeżeli z jakiegoś powodu (np. zbyt młody wiek) pies nie zdązył przejść zabiegu przed adopcją, nowy właściciel ma obowiązek stawić się w wyznaczonym terminie na jego bezpłatne wykonanie w Schronisku. Każdy nowy pies przyjęty do Schroniska jest w pierwszej kolejności badany przez lekarza weterynarii, a następnie zostaje odrobaczony i odpchlony.

 

Schronisko przyjmuje interesantów w godzinach:

w okresie letnim (tj od 1 kwietnia do 31 października) w: 

  • poniedziałki 10:00 - 19:00
  • wtorki 10:00 - 19:00
  • czwartki 10:00 - 19:00
  • piątki 10:00 - 19:00
  • soboty 10:00 - 19:00

w okresie zimowym (tj od 1 listopada do 31 marca) w:

  • poniedziałki 10:00 - 16:00
  • wtorki 10:00 - 16:00
  • czwartki 10:00 - 16:00
  • piątki 10:00 - 16:00
  • soboty 10:00 - 16:00

Schronisko w niedziele i dni świąteczne pozostaje nieczynne. Środa stanowi dzień przeznaczony na zabiegi medyczne.


Regulamin wolotariatu: