MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ŻARACH
Get Adobe Flash player

Regulacje prawne

Najważniejsze akty prawne odnoszące się do kwestii ochrony praw zwierząt (aktualne, uwzględniające wszystkie zmiany):

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (stan prawny: 1 stycznia 2012 r.) - pobierz

(do pobrania również ten sam tekst, ale z wyróżnionymi najnowszymi zmianami, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r. - pobierz)

 

  • Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach - pobierz

  • Ustawa z dnia 13 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - pobierz

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt - pobierz

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt - pobierz

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne - pobierz

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych - pobierz