MIEJSKIE SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W ŻARACH
Get Adobe Flash player

O schronisku

Schronisko nasze istnieje od listopada 2007r. Działa w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. znowelizowaną 01.01.2012r., Uchwała NR XVI/19/12 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 marca 2012r., Zarządzenia nr 75/12r. Burmistrza Miasta Żary z dnia 28 marca 2012r., 2/09 z dnia 8 stycznia 2009r. oraz Decyzji Burmistrza Miasta Żary z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zezwolenia firmie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żarach.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom jest zadaniem własnym gminy.

W pierwszym etapie otwarte były dwa pawilony na 50 psów. W 2008 roku wznowiono prace wykończeniowe i od czerwca 2008 Schronisko może przyjmować 110-120 psów. W późniejszych latach stopniowo dostawiano kojce, których początkowo było 4 , na dzień dzisiejszy jest ich 29.

W momencie powstania, Schronisko zarządzane było przez PEKOM S.A, a w lutym 2009r. w związku z reorganizacją PEKOMu Burmistrz Miasta Żary przekazał zarządzanie dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Najważniejszymi zadaniami Schroniska są: zapewnienie miejsca i właściwej opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Żary, opieka nad wolnożyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Wszystkie psy wydawane przez Schronisko do adopcji są zachipowane oraz posiadają aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie, chorobom wirusowym. Każdy nowy pies przyjęty do Schroniska jest w pierwszej kolejności badany przez lekarza weterynarii, a następnie zostaje odrobaczony i odpchlony.

Schronisko przyjmuje interesantów codziennie, z wyłączeniem dni świątecznych w godzinach od 10 do 18, a w czwartki w godzinach od 10 do 14.

 

Regulamin wolotariatu: